Cătălina Savin | Responsabil financiar

Experienţă

Din 2014 și până în prezent, asigură organizarea, conducerea și controlul activităților financiar-contabile în cadrul ONG, precum și managementul financiar pentru diverse proiecte cu finanțare nerambursabilă, implementate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) și prin Axa LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Instruire

  • Expert contabil, Membru activ al CECCAR Filiala Brașov;
  • Master ”Politici contabile, audit și control de gestiune” din cadrul Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Universitatea Tranvilvania Brașov;
  • Economist - Facultatea de Stiinţe Economice și Adminitarea Afacerilor - Universitatea Transilvania Braşov.
Str. Republicii nr. 124
Orașul Rupea, Județul Brașov
România
Tel: 0784/298864
       0784/298863
Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.