Magdalena Constantinescu | Evaluator proiecte

Experienţă

Asistent manager în cadrul proiectului «Demararea acţiunilor pentru dezvoltarea locală în zona de nord-est a judeţului Braşov«, finanţat prin PNDR, submăsura 431.1, decembrie 2009 – octombrie 2010;
Membru în echipa de redactare a proiectului «Strategia de dezvoltare a judeţului Braşov, orizonturi 2013 – 2020 – 2030 », finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, august 2009 – decembrie 2010;
Asistent manager regional Regiunea Centru în cadrul proiectului “Paşi strategici pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie al elevilor romi”, finanţat prin POSDRU, martie 2009 – iunie 2012;
Sociolog – studii comunităţi rome, elaborare metodologii de abordare, identificare şi prioritizare nevoi, elaborare instrumente de cercetare;
Asistent proiecte Romani CRISS – scriere şi implementare proiecte cu fonduri europene pre/post-aderare.

Instruire

  • Sesiuni de instruire LEADER organizate de MADR – «Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER» şi «Formarea reprezentanţilor grupurilor potenţiale», dovedită cu certificate de participare;
  • Curs de manager de proiect, certificare CNFPA;
  • Curs achiziţii publice, certificare CNFPA;
  • Curs formare de formatori, certificare CNFPA;
  • Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, specilizarea Sociologie, Universitatea Bucureşti;
  • Master de Antropologie şi Dezvoltare Comunitară – Facultatea de sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti.
Str. Republicii nr. 124
Orașul Rupea, Județul Brașov
România
Tel: 0784/298864
       0784/298863
Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.