Măsura M1/2A

„Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local”


Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:

>> FIȘA MĂSURII M1/2A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

>> GHIDUL SOLICITANTULUI Măsura M1/2A - "Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local"_Sesiunea I, 2017


COMPONENTA DE MODERNIZARE A EXPLOATAȚIILOR

ü Cererea de Finanţare – Anexa 1;

ü Studiul de fezabilitate conform_HG28/2008 – Anexa 2.1;

ü Studiul de fezabilitate conform_HG907/2016 – Anexa 2.2;

ü Studiul de fezabilitate-Anexa B - Anexa 2

ü Studiul de fezabilitate -Anexa C - Anexa 2

ü Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative – Anexa 3;

ü Lista UAT din zonele montane (ZM) – Anexa 3;

ü Lista UAT din zone cu constrangeri specifice – Anexa 3;

ü ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015 - Anexa 4;

ü Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de productie agricola - Anexa 5;

ü Lista Asociatiilor acreditate de ANZ - Anexa 6;

ü Lista rase autohtone (indigene) - ANEXA 6;

ü Calculator Cod Bune Practici Agricole - Anexa 7;

ü Codul de bune practici agricole dec 2016 - ANEXA 8;

ü Model Contract de Finantare - Anexa 9;

ü Fisa masurii 1/2A - Anexa 10;

ü Lista actelor normative utile - Anexa 11;

ü Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR 2020 - Anexa 12;

ü Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552 - Anexa 13;

ü Anexa Angajament propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII – Anexa 14;

ü Procedura de evaluare și selecție – Anexa 15;

ü Fișa de verificare a conformității proiectului – Anexa 16;

ü Fișa de verificare a eligibilității proiectului – Anexa 17;

ü Fișa de verificare pe teren - Anexa 18

ü Fișa de verificare a criteriilor de selcție – Anexa 19;

ü Declarație pe propria răspundere - notificare GAL cu privire la plățile AFIR – Anexa 20;

COMPONENTA DE PROCESARE

ü Cererea de Finanţare – Anexa 1;

ü Studiul de fezabilitate conform_HG907/2016 – Anexa 2.b;

ü Studiul de fezabilitate-Anexa B - Anexa 2

ü Studiul de fezabilitate -Anexa C - Anexa 2

ü Lista UAT din zonele montane Anexa – 3;

ü Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene - Anexa 4;

ü Sinteza potential prelucrare produse agricole - Anexa 5;

ü Potential prelucrare produse agricole – Anexa 6;

ü Fisa Măsurii 1/2A - Anexa 7;

ü Acte normative utile - Anexa 8;

üLista UAT din Zone cu Constrangeri Specifice - Anexa 9;

ü Lista UAT din Zone cu Constrângeri Semnificative - Anexa 10;

ü Declaratie privind FIRMA IN DIFICULTATE - Anexa 11;

ü Intructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale - Anexa 12;

ü Angajament pe proprie răspundere privind utilizarea cofinanţării - Anexa13;

ü Procedura de evaluare și selecție – Anexa 14;

ü Fișa de verificare a conformității proiectului – Anexa 15;

ü Fișa de verificare a eligibilității proiectului – Anexa 16;

ü Fișa de verificare pe teren - Anexa 17

ü Fișa de verificare a criteriilor de selcție – Anexa 19;

ü Declarație pe propria răspundere - notificare GAL cu privire la plățile AFIR – Anexa 19;


Str. Republicii nr. 124
Orașul Rupea, Județul Brașov
România
Tel: 0784/298864
       0784/298863
Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.